การมอบหมายงาน ครูวินิจ

ข้อสอบรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม


คำชี้แจง ข้อสอรายวิชาเพิ่มเติม ทั้งหมด4 ส่วนให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในส่วนที่2 ก่อนที่จะเริ่มทำข้อสอบในส่วนที่3และ4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3


งานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ส่งงาน padlet ม.3


งานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ส่งงาน Padlet

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ส่งงาน padletส่งงาน ป.5
padlet มอบหมาย-ส่งงานนักเรียนป.5