เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ตั้งอยู่เลขที่ – หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140

รหัสโรงเรียน 10 หลัก 1091560012

รหัส Smis 91010037

รหัส Obec 560012

เลขที่ผู้เสียภาษี 0994000980426

โทรศัพท์ (ผู้อำนวยการ) 0848902671

อีเมล tungwimans@gmail.com

Facebook www.facebook.co,/tungwimans

ระดับที่เปิดสอน อนุบาล1- มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาศขนาดกลาง

สังกัด เครือข่าย พญาบังสา

ระยะทางจากเขตพื้นที่ถึงโรงเรียน ประมาณ 9 กิโลเมตร